Jakie kraje najbardziej promują spalanie ekologiczne i dlaczego?

Pexels Mali Maeder 296915

Dziś wiele państw na całym świecie stara się przekonać swoich obywateli do unikania paliw kopalnych i uciekania się do bardziej przyjaznych dla środowiska źródeł energii. Coraz częściej mówi się o tym, że wybór ekologicznego spalania może być do stymulowania wzrostu gospodarczego, redukcji zanieczyszczeń i zwiększania odporności energetycznej. Sprawdźmy, jakie kraje wdrażają najskuteczniejsze programy promowania ekologicznych paliw i dlaczego warto naśladować ich przykład.

Kanada


Kanada jest jednym z najbardziej zaangażowanych krajów w zatrzymanie zmian klimatycznych i osiągnięcie zrównoważonego rozwoju. Państwo od lat stara się przyciągnąć inwestorów, którzy przyczyniają się do rozwoju sektora produkcji i eksploatacji zasobów naturalnych. Z tego powodu Kanada promuje wykorzystanie paliw węglowodorowych i energii uważanych za bardziej przyjazne środowisku, takich jak:

  • Biomasa
  • Gaz ziemny
  • Odnawialnych energii wiatru i słonecznej
  • Hydroelektrycznego
  • Energii geotermalnej

Holandia


Innym krajem, który kładzie duży nacisk na przechodzenie na ekologiczne źródła energii, jest Holandia. Państwo stale inwestuje w nowe technologie, aby wspierać wzrost w sektorze energii odnawialnej. W ciągu ostatnich kilku lat Holandia zauważyli znaczny spadek emisji gazów cieplarnianych, dzięki przejściu na czystsze źródła energii.

Czy jesteś zainteresowany tematyką: Czy ekogroszek może być alternatywą dla gazu?

Dania


Kolejnym ekologicznym krajem jest Dania. Państwo podjęło szereg działań, aby stworzyć prężny przemysł produkujący odnawialne źródła energii i jednocześnie wspierać działania mające na celu promowanie bardziej środowiskowych systemów transportowych. Jak na razie Dania ma udział w dostaĂłcie energii odnawialnej, do tego stopnia, że energia odnawialna stanowi około 27% całkowitej energii wykorzystywanej w samym kraju.

Chile


Chile również osiągnęło znaczący postęp, szczególnie w zakresie obniżenia emisji gazów cieplarnianych do atmosfery. Kraj ten przyjęło tzw. „Zielony Ład” jako politykę, która ma na celu rozwój inteligentnych systemów i technologii opartych na odnawialnych źródłach energii. Dzięki tej strategii, Chile ma teraz udział w dostarczaniu energii odnawialnej, który wynosi już ponad 34%.

Finlandia


Finlandia wspiera także odnawialne źródła energii, a kraj jest uważany za jeden z najbardziej zaangażowanych w ten proces. Strategia kraju zakłada wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw, które pracują nad stosowaniem nowoczesnych i ekologicznych technologii. Obecnie udział odnawialnych źródeł energii w całkowitej produkcji energii w finlandii wynosi prawie 30%.

EK. Promowanie przez poszczególne kraje produkcji ekologicznej energii jest konieczne, aby ograniczyć emisję gazów cieplarnianych i osiągnąć zrównoważony rozwój, szczególnie w związku z globalnym ociepleniem. W powyższych pięciu krajach widać jasny przykład tego, jak starannie działania mające na celu poprawę środowiska mogą przynieść pozytywne rezultaty.