Odpady jako zasób w gospodarce obiegu zamkniętego

Pexels Kindel Media 7149159

Miasto jest często postrzegane jako miejsce, w którym produkty są produkowane, kupowane i stosowane. To miejsce, w którym wytwarzane i wykorzystywane są nowe produkty i usługi. Co ma wspólnego miasto z gospodarką obiegu zamkniętego? Odpowiedź brzmi: Odpady! Odpady, które zazwyczaj są postrzegane jako śmieci, mogą stanowić zasób w gospodarce obiegu zamkniętego. Czym jest ta gospodarka i jak odpady będą odgrywać w niej ważną rolę? Postaramy się odpowiedzieć na te pytania w naszym artykule.

Co to znaczy, gospodarka obiegu zamkniętego?


Gospodarka obiegu zamkniętego to model ekonomiczny, w którym odpady są uważane za surowce, ponieważ mogą być ponownie wykorzystane. Oznacza to, że przedsiębiorstwa powinny zachować zużyte produkty w całości lub w postaci ich składników, aby móc je powtórnie wykorzystać i uniknąć produkcji nowych materiałów. Celem obiegu zamkniętego jest zminimalizowanie lub ograniczenie zużycia energii, surowców i materiałów tak, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać dane produkty i uniknąć wytwarzania odpadów.

Interesuje Cię temat: Czy ekogroszek może być alternatywą dla gazu?

Czy odpady są surowcem?


Odpad jest czymś, co dłużej nie może służyć. Nie musi jednak być wyrzucane, ponieważ może stanowić surowiec do produkcji nowych produktów. W gospodarce obiegu zamkniętego odpady są ponownie rozważane i przetwarzane na materiały produkcyjne lub ponownie wykorzystywane w procesie produkcji. Przykłady to:

  • Przetwarzanie odpadów – polega na wytwarzaniu produktów z odpadów, np. surowców wtórnych lub przerobionych na nowe produkty przemysłowe lub użytkowe.
  • Recykling – polega na wykorzystywaniu odpadów w celu powtórnego wykorzystania ich w produkcji, na przykład tworzeniu różnych materiałów.
  • Odnawianie – polega na przywracaniu produktów i części do pierwotnego stanu porównywalnego jakościowo do stanu, w którym były one wytworzone po raz pierwszy.
  • Reutilizacja – polega na wykorzystaniu odpadów do produkcji nowych produktów lub usług.

Odpady jako zasób – dlaczego zamknięta gospodarka obiegu ma znaczenie?


Odpady są cennym zasobem i mogą stanowić cenny surowiec dla przemysłu. Odpady mają jednak pewne ograniczenia, którymi należy kierować się przy ich wykorzystaniu. W przypadku wytwarzania materiałów produkcyjnych, ważne jest, aby odpady stanowiły wielozadaniowy materiał produkcyjny, który może być wykorzystany do produkcji produktu końcowego.

Dzięki zdobytemu doświadczeniu z zastosowania w gospodarce obiegu zamkniętego opracowano modele ekonomiczne, które pozwalają małym i średnim przedsiębiorstwom wykorzystywać odpady jako zasób i zarabiać z ich wykorzystaniem. Modele te są projektowane tak, by ułatwić różnym firmom dostęp do technologii i usług, które umożliwiłyby im wykorzystywanie odpadów i przygotowanie ich do ponownego wykorzystania.

Podsumowanie


Gospodarka obiegu zamkniętego pozwala na ponowne wykorzystanie odpadów do produkcji nowych produktów lub usług. Przemysł może wykorzystać odpady jako cenny surowiec, a modele ekonomiczne ułatwiają małym i średnim firmom dostęp do technologii i usług przygotowujących odpady do wykorzystania. Gospodarka obiegu zamkniętego ma na celu minimalizację lub ograniczenie zużycia energii, surowców i materiałów tak, aby jak najbardziej efektywnie wykorzystać dane produkty i uniknąć wytwarzania odpadów.